O nás

Skupina vanBaerle je mezinárodně působící švýcarská firma. Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme výrobky a služby pro profesionální hygienu nádobí, textilní hygienu, kuchyňskou hygienu a hygienu pokojů a budov a přídavné látky pro svařování a papírenský a stavební průmysl.

 

Skupina vanBaerle

Firma vanBaerle byla založena v roce 1888 jako továrna na mýdlo. Již v roce 1898 se přestěhovala do svého dnešního hlavního sídla v Münchensteinu. V průběhu let se vyvinula v inovativní a dynamickou firmu, ke které patří dceřiné společnosti na Tchaj-wanu, v Singapuru, České republice, Německu a Francii a společný podnik na Slovensku. Naše výrobky a služby prodáváme ve více než 50 evropských zemích, Americe a Asii. Základem našeho úspěchu jsou naši zaměstnanci.

V obou našich divizích - Hygiena a Silikáty - sázíme na inovaci a individuální řešení pro naše zákazníky. Velký důraz přitom klademe na ochranu člověka a životního prostředí.

V divizi Hygiena vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme čisticí prostředky pro hotely, nemocnice, pečovatelská zařízení, gastronomické provozy a potravinářský průmysl. V divizi Silikáty vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme přísady a hotové výrobky pro nejrůznější oblasti použití, individuálně přizpůsobené našim zákazníkům.

Dceřiné společnosti & Joint Venture

 
vanBaerle France S.A.S., Mulhouse

Naši dceřinou společnost vanBaerle France S.A.S. jsme založili v roce 2008. Jejím úkolem je reprezentace skupiny vanBaerle vůči Evropské unii.

 

 

 
vanBaerle Swiss Hygiene GmbH

V srpnu 2017 jsme v Lörrachu založili dceřinou společnost vanBaerle Swiss Hygiene GmbH. V současné době o tuto společnost pečují naši zaměstnanci v Münchensteinu. Jeden zaměstnanec přímo na místě se stará o sklad a logistiku. Naše dceřiná společnost v Lörrachu podporuje prodej našich čisticích prostředků v Německu.

 
vanBaerle Silicates (S) Pte Ltd, Singapur

Od 10. srpna 2000 je skupina vanBaerle naší dceřinou společností vanBaerle Silicates (S) Pte Ltd zastoupena i v Asii. Naši čtyři zaměstnanci v Singapuru reprezentují firmu vanBaerle na asijském trhu a posilují naši tamější přítomnost.

 
vanBaerle Swiss Hygiene s.r.o., Pardubice

Naši dceřinou společnost vanBaerle Swiss Hygiene s.r.o. jsme založili v roce 2010. Dnes je v závodě v Pardubicích zaměstnáno šest zaměstnanců. Firma vanBaerle odsud zásobuje evropský trh vysoce kvalitními čisticími prostředky.

 
vanBaerle VS s.r.o., Bratislava

Společnost vanBaerle VS s.r.o. jsme založili v roce 2008 jako společný podnik se skupinou Koma. Společnost vanBaerle VS zásobuje zákazníky v Rakousku a sousedních zemích vysoce kvalitními silikáty.

 

 

 
vanBaerle Silicates Taiwan Co Ltd, Tchaj-čung

Naši dceřinou společnost vanBaerle Silicates Taiwan Co Ltd jsme založili v roce 2012. O pět let později, 19. dubna 2017, jsme otevřeli náš nový závod na výrobu silikátů v tchajwanském přístavním městě Tchaj-čung. V areálu o rozloze 5 250 m2 v současné době pracuje 9 zaměstnanců v laboratoři a ve výrobě. Společnost vanBaerle Silicates Taiwan Co Ltd zásobuje od podzimu 2017 asijský trh silikáty ve švýcarské kvalitě.

Hodnoty & zásady

 
Ochrana životního prostředí

Bereme ohled na životní prostředí. Používáme ekologické technologie a výrobní nástroje. Zavazujeme se k neustálému zmírňování dopadů naší činnosti na životní prostředí a k zamezování zbytečného zatěžování životního prostředí.

 
Zaměstnanci

Naši zaměstnanci jsou základem úspěchu naší firmy. Podporujeme jejich zodpovědnost a ekologické smýšlení. Společně vytváříme bezpečné a důvěryplné pracovní prostředí, ve kterém se naši zaměstnanci mohou dále rozvíjet.

 
Komunikace

S veřejností a úřady komunikujeme otevřeně a upřímně a respektujeme jejich požadavky. Podporujeme otevřenou firemní komunikaci.

 
Kvalita

Pod pojmem kvalita chápeme souhrn všech požadavků, které naši zákazníci kladou na naše výrobky a služby. Kvalita je pro nás prioritou podél celého dodavatelského řetězce. Náš systém managementu kvality nám přitom pomáhá se neustále zlepšovat.

 
Better. For you.

"Chceme být lepší, lepší než ostatní a lepší než včera. Kromě požadavků našich zákazníků přitom klademe důraz i na zdraví člověka, blaho společnosti a ochranu životního prostředí."

Daniel Schenk,
výkonný ředitel a majitel skupiny vanBaerle

 
Spokojenost zákazníků

Naši zákazníci a dodavatelé jsou našimi partnery. Řídíme se požadavky našich zákazníků. Na základě jejich odezvy naše služby a procesy neustále zlepšujeme. Spokojenost našich zákazníků je pro nás měřítkem našeho úspěchu.

Historie

16. května 2018 jsme zveřejnili zprávu o novém místě našeho výrobního závodu. Po 120 úspěšných letech v Münchensteinu se naše společnost chystá přesunout v průběhu roku 2020/21 do Schweizerhalle. Na pozemcích Novartis postavíme dvě nové firemní budovy. 

19. dubna 2017 otevíráme náš nový závod na výrobu vodního skla v tchajwanském přístavním městě Tchaj-čung. V areálu o rozloze 5 250 m2 v současné době pracuje 9 zaměstnanců v laboratoři a ve výrobě. Naše dceřiná společnost vanBaerle Silicates Taiwan zásobuje z Tchaj-čungu asijský trh.

K 30. červnu 2017 přizpůsobujeme naši právní formu ekonomické struktuře skupiny a stává se z nás čistě holdingová společnost. Divizi Hygieny jsme převedli do nové, samostatné společnosti vanBaerle Hygiene AG. Divize Silikáty zůstává součástí společnosti vanBaerle AG, která bude později přejmenována na vanBaerle Silicates AG. Veškeré funkce podpory pro celou skupinu vanBaerle přebírá rovněž nově založená společnost vanBaerle Management AG.

V srpnu 2017 zakládáme naši dceřinou společnost vanBaerle Swiss Hygiene GmbH v Lörrachu, Německo.

30. března 2016 pokládáme základní kámen našeho nového závodu na výrobu vodního skla v tchajwanském přístavním městě Tchaj-čung. Tímto projektem chceme posílit naše dlouholeté, úspěšné působení na asijském trhu. Díky výrobě přímo na místě můžeme flexibilněji plnit požadavky zákazníků a zabránit zdlouhavé přepravě zatěžující životní prostředí.

Struktury a procesy, které se v průběhu let neustále rozrůstaly, již nevyhovují požadavkům rychlého a aktivního vedení firmy. Skupina vanBaerle prodává firemní areál v Münchensteinu o rozloze 20 000 m2 společnosti Rietpark Immobilien AG. Naše nové sídlo má splňovat naše rostoucí požadavky a bude se i nadále nacházet v oblasti severozápadního Švýcarska. Areál firmy vanBaerle bude užíván k jiným účelům. Za proces transformace odpovídá společnost Immobilienfirma Halter AG.

Slavíme 125. výročí existence naší firmy. U této příležitosti natáčíme společně s našimi zaměstnanci v závodě v Münchensteinu video „LipDub“. Oslava výročí se všemi zaměstnanci.

Založení naší dceřiné společnosti vanBaerle Silicates Taiwan Co Ltd v Tchaj-peji. Za účelem vybudování závodu na výrobu vodního skla kupuje skupina vanBaerle pozemek ve městě Tchaj-čung. 

Založení naší dceřiné společnosti vanBaerle Swiss Hygiene s.r.o. v Pardubicích, Česká republika.

Skupina vanBaerle investuje do výměny tavicí pece na výrobu vodního skla v Münchensteinu. Nová pec spotřebuje přibližně o deset procent méně energie a je spolehlivější v trvalém provozu.

Firma vanBaerle zakládá společně s českou skupinou KOMA společnost vanBaerle VS s.r.o. Tento společný podnik je odpovědný za prodej vybraného portfolia výrobků obou partnerů v Rakousku a sousedních zemích až po Rusko.

Firma vanBaerle přebírá divizi profesionální hygieny společnosti Held AG s obratem ve výši 1,2 mil. CHF.

Divize Silikáty uvádí na trh inovovanou verzi výrobků Silacot a Silacoll.

Skupina vanBaerle mění své image.

V závodě v Münchensteinu je opět uvedena do provozu tavicí pec na výrobu vodního skla.

Valná hromada se usnáší na změně jména z van Baerle & Cie AG na vanBaerle AG.

Firma vanBaerle zakládá dceřinou společnost vanBaerle France S.A.S. ve městě Mulhouse. Jejím úkolem je reprezentace skupiny vanBaerle vůči Evropské unii a kontrola plnění požadavků nařízení EU o chemických látkách, dnes známého jako nařízení REACH.

Vzhledem ke strukturálním změnám v oblasti evropského papírenského průmyslu prodává firma vanBaerle svoji divizi papírenské chemie finské společnosti Kemira AG. Transakce zahrnuje klížidla a polymery pro výrobu papíru a kartonu s obratem ve výši cca 5 mil. CHF.

10. srpna 2000 zakládá firma vanBaerle dceřinou společnost vanBaerle Silicates (S) Pte Ltd. v Singapuru, a rozšiřuje tak svoji působnost i do Asie.

Firma vanBaerle doplňuje sortiment hygienických výrobků o inovativní řadu Ambiance. Výrobky řady Ambiance obsahují mikroorganizmy, které odbourávají rušivé organické materiály.

Firma vanBaerle přebírá divizi profesionální hygieny společnosti MIFA, dceřiné společnosti skupiny Migros, s obratem ve výši 4 mil. CHF.

Daniel Schenk nastupuje jako hlavní akcionář a delegát správní rady na místo dosavadního hlavního akcionáře Rolfa Eberenze.

Z firmy odcházejí poslední členové rodiny van Baerle.

20.11.1990 získává firma vanBaerle cenu udělovanou městem Basilej v oblasti inovací za vývoj technologie nanášení klížidla RESOPLAN. Cenu dotovanou 20 000 CHF předávají členové vládních rad obou kantonů M. Feldges (Basilej-město) a W. Spitteler (Basilej-venkov).

Pod heslem „Zkušenost pro budoucnost“ slaví firma vanBaerle 100. výročí své existence.

Firma vanBaerle uvádí do provozu nový výrobní závod na výrobu silikátů a staví tavírnu skla.

Firma vanBaerle úspěšně rozšiřuje své aktivity v oblasti papírenské chemie a začíná s výrobou SMA (kopolymer styrenu s anhydridem kyseliny maleinové) jako základu pro speciální povrchová klížidla.

Zahájením výroby papírenských chemikálií se z dřívější „továrny na mýdlo“ s konečnou platností stává moderní chemický závod.

S výrobou pryskyřičného klížidla Ehasol zakládá firma vanBaerle divizi papírenské chemie. 

S řadou RELAVIT/RELAXIN uvádí firma vanBaerle na trh - jako jeden z prvních výrobců ve Švýcarsku - výrobky pro automatické mytí nádobí.

Již před válkou se ve struktuře zákazníků firmy vanBaerle (obchod s koloniálním zbožím) rýsuje změna. Zavedením automatické pračky je mýdlo stále více vytlačováno z domácností. Na jeho místo nastupují prací prášky, ve kterých je mýdlo částečně nahrazeno takzvanými tenzidy (produkty chemického velkoprůmyslu). Firma vanBaerle se tomuto vývoji v roce 1945 přizpůsobuje různými změnami: výroba je přeorientována na výrobky, které jsou určeny pro velkoodběratele a velkospotřebitele. Do popředí se dostávají zákazníci pocházející z oblasti průmyslu, řemesel a později i zemědělství. To umožňuje rozšíření obchodní činnosti a zařazení nových speciálních výrobků pro určitá odvětví. Zvláštní pozornost věnuje firma vanBaerle i nadále vodnímu sklu a všem z něho vyrobeným výrobkům.

Komanditní společnost je přeměněna na akciovou společnost. Felix van Baerle se chce po 45 letech služby stáhnout do ústraní. Jeho syn, Felix van Baerle, přebírá obchodní, Dr. Alexander van Baerle technické vedení. Felix vanBaerle senior zůstává až do své smrti v roce 1949 prezidentem správní rady.

V průběhu válečných let se projevují určité potíže se zásobováním: obsah tuku v mýdlech musí být na úřední příkaz cca o 20 % snížen. Toto a jiná nezbytná úřední opatření výrazně ztěžují práci personálu, jehož počet je kvůli vojenské službě již beztak omezen. Vodní sklo, které bylo od roku 1925 odebíráno ze zahraničí, již jednoho dne není dodáno. Firma vanBaerle tak staví moderní elektrickou pec, která je zpočátku myšlena pouze jako provizorní řešení pro válečné roky, zůstává však v provozu až do pozdních 60. let.

Hospodářskou krizi na začátku třicátých let přečkává firma vanBaerle na tehdejší poměry dobře. Oblast její činnosti se rozšiřuje: obchod s chemikáliemi, který byl dosud omezen pouze na surové materiály pro výrobu mýdel, je doplněn o další výrobky. Lněný olej již neslouží jen k výrobě mazlavého mýdla, ale je zpracováván i na fermež (průhledný nátěr pro malby) a jiné výrobky. Čisticí prášek a bělicí soda se vyrábějí ve velkém množství. Jádrové mýdlo získává stále více na významu.

Zvláštní pozornost věnuje firma vanBaerle vodnímu sklu. Usiluje o jeho zlepšení, aby tak mohla každému zákazníkovi dodat kvalitu, která je pro jeho účely nejlepší.

Je zahájena výroba křemičitanu sodného. Tento tenkrát ještě nový výrobek získává postupně na významu.

 

 

 

Do rodinné firmy nastupuje, stejně jako jeho bratr Alexander, i Felix van Baerle, druhý syn majitele firmy.

 

 

 

Roky po první světové válce nebyly snadné ani pro firmu  vanBaerle. S příchodem zahraniční konkurence musí firma vanBaerle tavicí pec na výrobu vodního skla odstavit a omezit se na rozpouštění skla odebíraného ze zahraničí. Suroviny dostupné na trhu opět umožňují vyrábět výrobky dobré kvality. Firma vanBaerle se zaměřuje na výrobu prvotřídních mazlavých mýdel.

Do firmy nastupuje Dr. Alexander van Baerle, chemik a syn majitele firmy.

První světová válka zastihuje švýcarské hospodářství zcela nepřipravené. Šok je tak velký, že firma vanBaerle továrnu na několik týdnů zavírá. Poté se obchod opět rozbíhá a firma vanBaerle staví dvě nové pece na výrobu vodního skla. Poptávka je tak velká, že je vodní sklo často nakládáno, ještě než zcela vychladne.

Ostatní výrobky, s výjimkou značky BLITZBLANK, ustupují do pozadí. Nedostatek surového materiálu firmu vanBaerle nutí, aby se uchýlila k náhradním materiálům, které mají za následek snížení kvality.

Alexander van Baerle odchází z firmy, aby se mohl plně věnovat obchodu svého otce ve Wormsu. Felix van Baerle se tak stává jediným majitelem a vede firmu dále pod jménem „van Baerle & Cie.“ jako komanditní společnost.

Firma vanBaerle staví první pec na výrobu vodního skla ve Švýcarsku. Roztavené vodní sklo bylo dosud odebíráno výhradně z továrny ve Wormsu a rozpouštěno v Münchensteinu.

V důsledku přemístění bádenského nádraží na jeho dnešní místo musí být pobočka v „Lange Erlen“ zrušena. Firma je znovu vybudována v Münchensteinu.

Mladá firma vyrábí mýdla a chemicko-technické výrobky. Kromě mazlavých mýdel vyrábí firma vanBaerle prací prášek, krystalickou sodu a mýdlový prášek pod značkou BLITZBLANK. Vlastní jádrová mýdla ustupují do pozadí, žádaným výrobkem se naopak stávají mýdla „klihová“.

V technické oblasti obchoduje firma vanBaerle především s vlákny a hadry na čištění, k jejichž praní slouží její prací prostředky. Firma kromě toho provozuje ještě továrnu na výrobu vodního skla. Převážná část produkce je používána ke konzervaci vajec.

Pobočka v Basileji se pod názvem „Gebrüder van Baerle“ osamostatňuje. Po odchodu Eduarda Wöllnera se zakladateli firmy stávají Alexander a Felix van Baerle.

Výrobky firmy „van Baerle & Wöllner“, zejména mazlavé mýdlo, se ve Švýcarsku těší velké oblibě. Majitelé se tak rozhodli, že u příležitosti 50. výročí existence firmy založí pobočku v Basileji. Personál se zpočátku skládal z 12 „dělníků“, tří „úředníků“ a dvou „obchodních cestujících“.

Vincenz van Baerle zakládá ve Wormsu továrnu na mazlavé mýdlo, která již o několik let později začíná s výrobou nově vynalezeného vodního skla. Kořeny tohoto ještě dnes patrného „dualismu“

hygienických a silikátových výrobků tak sahají až k založení firmy ve Wormsu. Po nástupu jeho zetě Eduarda Wöllnera do firmy vystupuje firma pod novým jménem „van Baerle & Wöllner“.

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1998

1996

1990

1988

1986

1979

1963

1960

1952

1945

1943

1939

1930

1928

1923

1914

1911

1898

1896

1888

1838

Životní prostředí & udržitelnost

Vědomí odpovědnosti s ohledem na ochranu našeho životního prostředí je ve více než 125leté historii skupiny vanBaerle pevně zakotveno. Při sledování našich firemních cílů bereme na životní prostředí maximální ohled.

 
Silikáty

Suroviny, které používáme, se volně vyskytují v přírodě. Naše silikáty jsou tak z hlediska výroby a používání pro člověka a přírodu nezávadné. Vyvíjíme pro silikáty nové oblasti použití, abychom jimi mohli nahradit škodlivé látky. Neustále optimalizujeme náš výrobní proces, abychom snížili spotřebu vody a energie.

 
Hygiena

Skupina vanBaerle nabízí nejširší sortiment ekologicky vyráběných, k životnímu prostředí šetrných čisticích prostředků ve Švýcarsku. Vyvíjíme nové, inovativní výrobky, které splňují požadavky našich zákazníků a mohou nahradit výrobky škodící životnímu prostředí. Při výrobě přednostně používáme obnovitelné suroviny. Díky vysoké účinnosti našich výrobků klesá i spotřeba vody našich zákazníků.

 
ZELENÁ filozofie

Naše angažovanost v oblasti ochrany životního prostředí se neomezuje pouze na naše výrobky. Odráží se i v naší firemní filozofii. Pro naše zaměstnance vytváříme příjemné, otevřené a respektuplné pracovní prostředí. Společně každý den dbáme na to, abychom chránili životní prostředí. Při výběru našich partnerů upřednostňujeme firmy, které rovněž smýšlejí ekologicky. Naši ZELENOU filozofii aplikujeme na všechny oblasti naší činnosti a denně ji prosazujeme.

 
Výroba

Klademe důraz na energeticky účinný proces nákupu a výroby. Je-li to možné, používáme suroviny z obnovitelných zdrojů a ekologické technologie.

 
Spotřeba energie

Naše emise CO2 jsme snížili o 800 tun ročně (téměř o polovinu). Zdaleka jsme tak překonali náš cílový závazek dle Kjótského protokolu. Naši spotřebu vody jsme navzdory vyššímu objemu produkce v posledních letech snížili na polovinu. Skupina vanBaerle je členem Energetické agentury pro průmysl (EnAW).

Kvalita & bezpečnost

Kvalita a bezpečnost jsou pro nás prioritou ve všech oblastech naší činnosti. Patří sem nákup surovin, složení výrobků, výrobní postupy, ochrana životního prostředí, ochrana našich zaměstnanců a mnohem více.

 
Kvalita

Kvalita je naším nejcennějším majetkem. Požadavky našich zákazníků plníme s maximální pečlivostí. Na základě interních seminářů a školení přispíváme k tomu, aby naši zaměstnanci vždy jednali s ohledem na kvalitu.

 
Bezpečnost

Na bezpečnost práce klademe velký důraz. Totéž vyžadujeme od našich zaměstnanců. Používáme nezbytná bezpečnostně-technická zařízení, abychom rizika omezili na minimum. Na základě našich bezpečnostních listů umožňujeme našim zákazníkům bezpečnou manipulaci s našimi výrobky. Školíme personál našich zákazníků a pomáháme jim, aby naše výrobky bezpečně přepravovali, skladovali, používali a likvidovali.

 
Zásahový tým

Protože chceme být navzdory našim rozsáhlým bezpečnostním opatřením na nouzovou situaci připraveni, disponuje skupina vanBaerle od roku 2000 vlastním zásahovým týmem. Tým skládající se z 12 zaměstnanců je pro nouzové situace vyškolený a může rychle zasáhnout, je-li to nutné. Zásahový tým absolvuje každý rok deset cvičení, mimo jiné s hasičským záchranným sborem města Münchenstein.

 

Digitalizace

Neustálé zlepšování se je pro skupinu vanBaerle samozřejmostí. To platí nejen pro naše výrobky a služby, ale i pro naši firmu jako celek. Rozpoznali jsme znamení doby a chceme požadavkům globalizovaného, digitalizovaného světa vyhovět ještě lépe. 

Díky důslednému využívání možností, které nám digitální prostředí nabízí, můžeme pracovní procesy s ohledem na čas, místo a obsah uspořádat flexibilněji. Chceme posílit komunikaci s našimi zákazníky, zkrátit dobu reakce a urychlit naše procesy. Pomůže to našim zákazníkům, našim partnerům i našim zaměstnancům.

Management

Vedení skupiny vanBaerle

 

Daniel Schenk

generální ředitel skupiny vanBaerle
 

Pierre Schönbett

výkonný ředitel společnosti vanBaerle Hygiene AG - člen výkonné rady skupiny vanBaerle

Správní rada

 

Daniel Schenk

prezident správní rady a majitel a CEO skupiny vanBaerle
 

Bettina Waldmann

členka správní rady - advokátka
 

Urs Berger

člen správní rady - prezident správní rady movitý majetek

vztahy s investory

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikáty

Skupina vanBaerle disponuje systémem managementu, který důsledně řídí aktivity v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Certifikace dle norem ISO 9001 a 14001 garantuje, že systém odpovídá platným předpisům a poskytuje prověřitelné výsledky. Poslední recertifikační audit provedla v srpnu 2017 firma SQS. Oba certifikáty byly prodlouženy o další tři roky.

ISO 9001:14001
Münchenstein

 

 

Download

ISO 9001:14001
Taiwan

Download