Zavedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

25. května 2018 vstupuje v účinnost nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení je závazné pro švýcarské společnosti, které poskytují své služby v zemích EU. Naše společnost konzistentně pracuje na zavádění GDPR k ochraně vašich osobních údajů.

Jako mezinárodní společnost zpracováváme velké množství údajů, abychom řádně plnili naše závazky vůči zákazníkům, partnerům i poskytovatelům služeb. Mezi těmito údaji jsou i takové, které musíme chránit před neoprávněným přístupem a použitím třetích stran. Zabezpečení těchto údajů i jejich zpracování hraje klíčovou roli při plnění našich obchodních úkolů a povinností.

V zájmu našich zákazníků, partnerů, zaměstnanců i naší společnosti přijímáme veškerou odpovědnost za ochranu a zabezpečení citlivých informací a osobních údajů. Jasné a transparentní informace o způsobu nakládání s osobními údaji najdete v naší politice ochrany osobních údajů. Naši zákazníci, partneři a poskytovatelé služeb mohou kdykoliv získat informace o všech osobních údajích, které o nich uchováváme. Naši zaměstnanci jsou vyškoleni v důvěrném zacházení s osobními údaji.

Zajišťujeme důvěrnost a dostupnost údajů při plánování a realizování všech našich obchodních procesů. Smluvní partneři skupiny společností vanBaerle Group se rovněž musí zavázat k důsledné ochraně osobních údajů dle standardních požadavků uvedených v nařízení GDPR.

Accept cookies from this site

This website uses cookies. You can find information on the type and purpose of the collected data in our data policy.

By continuing to browse this website, you agree to our use of cookies.