Prohlášení o ochraně údajů

Prohlášení o ochraně údajů

Důležitá právní upozornění
Než budete pokračovat, přečtěte si pozorně níže uvedené podmínky. Osoby, které navštíví internetové stránky http://www.vanbaerle.com (firmy vanBaerle), souhlasí s níže uvedenými podmínkami.

Autorské právo a práva k ochranným známkám
Celý obsah internetových stránek vanbaerle.com je chráněn autorským právem. Všechna práva náleží firmě vanBaerle nebo třetím osobám. Prvky obsažené na internetových stránkách vanbaerle.com jsou volně přístupné pouze za účelem prohlížení. Kopírování celého obsahu nebo jeho částí v písemné nebo elektronické podobě pro soukromé účely je povoleno pouze s výslovným uvedením internetových stránek vanbaerle.com. Kopírování, zprostředkovávání, upravování, propojování nebo používání internetových stránek vanbaerle.com pro veřejné nebo komerční účely je bez předchozího písemného souhlasu firmy vanBaerle zakázáno.
U názvů a log uvedených na internetových stránkách vanbaerle.com se většinou jedná o registrované ochranné známky. Žádná součást internetových stránek vanbaerle.com není koncipována tak, aby poskytovala licenci nebo právo k používání fotografií, registrovaných ochranných známek nebo log. Stažením nebo zkopírováním celého obsahu internetových stránek vanbaerle.com nebo jeho částí nedochází k převodu práv k softwaru nebo prvkům obsaženým na internetových stránkách vanbaerle.com. Firma vanBaerle si vyhrazuje veškerá práva ke všem prvkům obsaženým na internetových stránkách vanbaerle.com s výjimkou práv náležejících třetím osobám.

Ručení
Ačkoli firma vanBaerle vynaložila veškerou snahu, aby byla spolehlivost informací obsažených na internetových stránkách vanbaerle.com k okamžiku jejich publikace zaručena, nemohou firma vanBaerle ani její smluvní partneři přímo, resp. nepřímo ručit (ani vůči třetím osobám) za přesnost, spolehlivost nebo úplnost těchto informací. Názory a ostatní informace uvedené na internetových stránkách vanbaerle.com mohou být kdykoli bez přechozího oznámení změněny.
Firma vanBaerle nepřebírá odpovědnost a neručí za to, že nebudou funkce na internetových stránkách vanbaerle.com přerušeny nebo že internetové stránky vanbaerle.com nebo příslušný server neobsahují viry nebo jiný nebezpečný malware.

Omezení ručení
Existuje-li mezi firmou vanBaerle a uživatelem internetových stránek vanbaerle.com nebo jiné služby firmy vanBaerle smluvní vztah, ručí firma vanBaerle pouze za škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Firma vanBaerle vylučuje jakékoli ručení za škodu způsobenou pomocnou osobou. Firma vanBaerle neručí za ušlý zisk, ztrátu dat nebo jiné přímé, nepřímé či následné škody, které vyplynou z přístupu k prvkům na internetových stránkách vanbaerle.com nebo jejich používání, resp. z nemožnosti přístupu k těmto prvkům nebo jejich používání, z propojení s jinými internetovými stránkami či z technických poruch.

Propojení s jinými internetovými stránkami (odkazy)
Internetové stránky vanbaerle.com obsahují odkazy na internetové stránky třetích osob, které by Vás mohly zajímat. Při aktivaci těchto odkazů opustíte internetové stránky vanbaerle.com nebo se výňatky z internetových stránek třetích osob zobrazí v prostředí internetových stránek vanbaerle.com. Firma vanBaerle nemá nad internetovými stránkami třetích osob propojenými s internetovými stránkami vanbaerle.com pomocí odkazů žádnou kontrolu a za obsah nebo fungování těchto internetových stránek třetích osob neodpovídá ani neručí. Toto platí nezávisle na tom, zda při aktivaci odkazu internetové stránky vanbaerle.com opustíte nebo se výňatky zobrazí v prostředí internetových stránek vanbaerle.com, a to i tehdy, pokud není poskytovatel informací uvedených na cizích internetových stránkách bez dalšího patrný. Vytvoření tohoto spojení nebo konzultace s internetovými stránkami třetích osob probíhají výhradně na riziko uživatele.

Ochrana údajů
Ochrana údajů má ve firmě vanBaerle vysokou prioritu. Jako návštěvník internetových stránek vanbaerle.com rozhodnete, které osobní údaje nám chcete prozradit. Upozorňujeme Vás však na to, že na základě Vaší návštěvy našich internetových stránek a Vaší četby newsletterů automaticky získáváme informace, které nám umožňují zjistit, jak návštěvníci naše internetové stránky a newslettery používají a které informace a nabídky jsou pro ně obzvláště zajímavé.
Pokud se budete chtít zaregistrovat, abyste prostřednictvím našich internetových stránek mohli provádět objednávky nebo si vyžádat informační materiál či jiné služby, budeme od Vás potřebovat osobní informace, jako jsou např. obor, číslo obchodního rejstříku, dodací a fakturační adresa (jméno, ulice, PSČ, obec, telefon, e-mailová adresa), příjmení/jméno a e-mailová adresa jednatele nebo kontaktní osoba v oddělení nákupu a řízení kvality.
Pokud jsou tyto služby poskytovány třetími osobami, předáme Vaše údaje příslušným poskytovatelům služeb, k čemuž nás uvedením Vašich údajů automaticky opravňujete. Jinak budeme s Vašimi osobními údaji zacházet důvěrně a zpracovávat je nebo předávat třetím osobám pouze v anonymní podobě. Tyto třetí osoby se mohou nacházet i v zahraničí. Zpracovávání údajů námi nebo třetími osobami je prováděno - kromě poskytnutí Vámi požadovaných služeb - výhradně za účelem individuálního informování našich zákazníků zaměřeného na jejich zájmy a potřeby a ke statistickým a marketingovým účelům naší firmy. Zpracovávání údajů nám umožňuje přizpůsobit naše internetové stránky a naši vlastní nabídku služeb požadavkům uživatelů. Zpracovávání údajů je však prováděno i za účelem analýzy trhu a zjištění zájmu o rozmanitou nabídku služeb firmy vanBaerle, aby tak tato nabídka mohla být přizpůsobena příslušným požadavkům. Používání Vašich osobních údajů jiným způsobem, zejména jejich prodej třetím osobám, je výslovně vyloučeno. Jako registrovaný zákazník se u nás o obsahu Vašich zákaznických údajů můžete informovat.

Google Analytics
Tyto internetové stránky používají nástroj Google Analytics, službu pro analýzu internetových stránek společnosti Google Inc. ("Google"). Nástroj Google Analytics používá takzvané "cookies", textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňují analýzu návštěvnosti internetových stránek. Informace o Vaší návštěvnosti těchto internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) získané pomocí souborů cookies jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Společnost Google bude tyto informace používat, aby vyhodnotila Vaši návštěvnost internetových stránek, vypracovala zprávy o aktivitách na internetových stránkách pro provozovatele internetových stránek a poskytla další služby spojené s návštěvností internetových stránek a používáním internetu. Společnost Google bude tyto informace případně předávat i třetím osobám, je-li to vyžadováno zákonem nebo zpracovávají-li tyto údaje z pověření společnosti Google třetí osoby. Společnost Google nebude Vaši IP adresu v žádném případě spojovat s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete možná moci používat veškeré funkce těchto internetových stránek v plném rozsahu. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte se zpracováváním Vašich osobních údajů společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedeným účelům.

wiredminds 
Na našich internetových stránkách jsou za účelem marketingu a optimalizace používány produkty a služby společnosti wiredminds GmbH (www.wiredminds.de). Se zohledněním čl. 10a švýcarského zákona o ochraně osobních údajů jsou přitom shromažďovány, zpracovávány a ukládány údaje, ze kterých jsou pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. Souhlas se shromažďováním, zpracováváním a ukládáním údajů lze kliknutím na níže uvedený odkaz kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.
Vyloučit ze sledování  

Cookies
Cookies jsou malé datové soubory, které mohou internetové stránky odeslat Vašemu prohlížeči pro lepší podporu databázových systémů. Máte však možnost nastavit Váš prohlížeč tak, aby Vás informoval, když soubor cookies obdržíte, nebo aby ho automaticky odmítl. Můžete tak sami rozhodnout, zda chcete soubor cookies akceptovat či nikoli. Neakceptování souboru cookies má však za následek to, že si na internetových stránkách vanbaerle.com nemůžete vytvořit osobní účet, a nemůžete tak provádět online objednávky.

Vaše registrace (zákaznická podpora)
K tomu, abyste získali přístup k databázím na internetových stránkách vanbaerle.com, nepotřebujete osobní účet. Osobní účet však přináší některé výhody, zejména pokud internetové stránky vanbaerle.com navštěvujete častěji a chtěli byste používat internetový obchod. Pro otevření příslušného účtu od Vás v rámci Vaší registrace potřebujeme osobní informace, jako jsou např. obor, číslo obchodního rejstříku, dodací a fakturační adresa (jméno, ulice, PSČ, obec, telefon, e-mailová adresa), příjmení/jméno a e-mailová adresa jednatele nebo kontaktní osoba v oddělení nákupu a řízení kvality.

Rozesílání newsletterů a e-mailových zpráv
Firma vanBaerle rozesílá informační newslettery s dalšími informacemi např. o aktualizovaných internetových stránkách nebo speciálních nabídkách prostřednictvím elektronické pošty. Pro případ, že jste se pro tuto službu zaregistrovali, Vás upozorňujeme na to, že jsou e-mailové zprávy rozesílány nezakódované, a hrozí tak riziko, že mohou být tato data zadržena a prohlédnuta třetími osobami.

Odhlášení (Opt Out Policy)
Z odebírání newsletteru internetových stránek vanbaerle.com se můžete kdykoli odhlásit. Každý newsletter obsahuje přímý odkaz, který odhlášení jednoduše a automaticky provede.

Všeobecné informace
Tato stránka byla naposledy změněna v prosinec 2017. Máte-li dotazy nebo komentáře k našim právním upozorněním nebo ochraně údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@vanbaerle.com.