Stavební průmysl

Silikáty jsou důležitou součástí mnoha materiálů používaných na stavbách. Slouží jako pojivo v barvách, zpevňují protipožární skla a zušlechťují betonové povrchy. Jsou používány při vrtných pracích v oblasti hornictví a inženýrských staveb, při zpevňování půdy a jako lepicí systémy.

 

Protipožární skla

Protipožární skla se skládají z vrstev skla a silikátu, které jsou uspořádané ve stylu sendvičové konstrukce. Silikátový roztok obsahuje přísady pro zvýšení flexibility. Je na povrchu skla usušen a poté uzavřen do ocelového rámu.

V případě požáru je žár mezivrstvou pohlcen. Tato mezivrstva obsahuje vázanou vodu. Zatímco teplota stoupá, voda v mezivrstvě se odpařuje. Vznikne pěnové sklo, které se rozpíná a izoluje. Vrchní vrstva skla v důsledku velkého žáru praskne. Pěnové vodní sklo drží úlomky pohromadě.

 

Barvy a omítky

Křemičitany draselné se jako pojivo v barvách díky procesu silicifikace (chemická reakce pojiva s podkladem) spojují s minerálními podklady. Podklad se přitom zpevní a vznikne trvalá chemická vazba mezi podkladem a nátěrem.

Download PDF (v angličtině)

 

Stavba lodí

Naše minerální lepidla SILACOLL jsou ohnivzdorná a tepelně stabilní a zároveň nabízejí vynikající přilnavost za mokra. Jsou proto ideální pro aplikace s přísnými předpisy, jako je námořní průmysl.

V rámci stavby lodí se naše lepidla SILACOLL 108, 118 a 158 certifikovaná IMO certifikátem používají k upevnění izolačních desek ke stěnám, stropům a větracím kanálům. SILACOLL umožňuje nejen rychlejší proces výstavby, ale také zajišťuje bezpečné pracovní prostředí bez vzniku jisker a kouře.

SILACOLL - Lehčí, rychlejší a bezpečnější stavba lodí.

Download PDF (v angličtině)

 

Ošetření a úprava betonu

Ošetření betonových povrchů silikáty zlepšuje vlastnosti betonu. Výrazně se zlepší zejména otěruvzdornost a chemická odolnost, což vede k delší životnosti podlahy.

Tekutý silikát pronikne do povrchu betonu a reaguje s volným vápníkem v betonu. Vznikne přitom CSH gel (kalcium-silikátový-hydrát), který vytvrdne a vytvoří uvnitř pórů betonu strukturu podobnou sklu. Pro toto použití jsou vhodné zejména lithium a vodní sklo draselno-lithné.

Download PDF (v němčině)

 

Zpevňování půdy

V oblasti inženýrských staveb musí základová půda odolávat těžkým stavebním strojům. Díky své pórovitosti je půda vodopropustná, a je tak nestabilní. Aby bylo možné pracovat bezpečně, musí být základová půda příslušně upravena.

Osvědčenou metodou je použití křemičitanu sodného jako zpevňovacího prostředku. Křemičitan sodný se spolu s tvrdidlem - pro urychlení procesu zpevnění - vstříkne do půdy. Na základě příslušného zředění a množství tvrdidla tak lze dosáhnout požadované stabilizace a izolace základové půdy.

Download PDF (v němčině)

 

Geopolymery

Geopolymery jsou vodné silikátové roztoky smíchané s reaktivními, minerálními plnivy. Jsou univerzálně použitelné jako minerální lepidla, minerální nátěry, pojiva pro vláknové kompozity nebo inovativní cement pro náhradu betonu. Jedna z velkých výhod geopolymerů spočívá v rychlosti jejich schnutí: při pokojové teplotě uschnou podle složení během několika minut nebo hodin. Při své výrobě vykazují geopolymery výrazně lepší bilanci CO2 než klasický portlandský cement, a jsou tak šetrnější k životnímu prostředí.

Vyvíjíme pro naše zákazníky individuální silikáty pro geopolymery, které můžeme přizpůsobit požadovaným fyzikálním a chemickým vlastnostem. Díky těmto vlastnostem mohou geopolymery v mnoha oblastech použití nahradit organické polymery, keramiku nebo cement.

 

Vrtné práce (hornictví a inženýrské stavby)

Křemičitany sodné a draselné se používají ke stabilizaci půdy při vrtných pracích. Odborníci rozlišují tři typy tekutých vrtných kapalin, které se liší zejména svou účinností při stabilizaci stěny vrtu, šetrností k životnímu prostředí a cenou:

  • kapaliny na bázi oleje (OBM = Oil Based Mud)
  • kapaliny na bázi vody (WBM = Water Based Mud)
  • kapaliny na bázi syntetických olejů (SBM = Synthetically Based Mud)

Z ekologických, ale i ekonomických důvodů se dnes od používání systémů na bázi oleje upouští. Použití křemičitanů sodných nebo draselných garantuje i v uvolněných vrstvách horniny stejné hodnoty stability, jakých je dosahováno pomocí systémů OBM. V mnoha oblastech je dokonce překonávají a kromě toho jsou ekologicky nezávadné.

Download PDF (v němčině)

 

Lepicí systémy

Lepidla SILACOLL jsou jednou z mnoha vynikajících inovací vyvinutých výzkumným oddělením firmy vanBaerle. Tato lepidla lepící na minerální bázi jsou žáruvzdorná a vyznačují se vynikající přilnavostí za mokra.

Lepidla SILACOLL jsou používána například ve stavebním průmyslu (k lepení izolačních desek na stropy a stěny) nebo při průmyslové výrobě protipožárních prvků.

Download PDF (v němčině)

 

Izolační desky

Křemičitany sodné nebo draselné se používají k výrobě žáruvzdorných izolačních desek z vermikulitu, perlitu nebo expandovaného grafitu. 

Inertní silikát se s materiálem a případně dodatečným tvrdidlem smíchá v homogenní hmotu. Tato směs se vylisuje ve formě a vytvrdí žárem.

 

Antikorozní barvy

Jako ochranu proti korozi označujeme opatření k potlačení (zpomalení) poškození většinou kovových materiálů kyslíkem a vodou. Jsou přitom používány dvě různé techniky:

  1. Pasivní ochrana proti korozi: povrch kovu se natře např. lakem, aby se zabránilo přístupu vody a kyslíku.
  2. Aktivní (katodická) ochrana proti korozi:Chráněný kov se pokryje vrstvou méně ušlechtilého kovu nebo se spojí s „obětovanou anodou“. Ke korozi tak sice dojde, ale místo chráněného materiálu bude poškozen „obětovaný kov“.

U zinkových povlaků vázaných silikáty působí obě techniky současně, a vytvářejí tak dvojitou ochranu.

Download PDF (v němčině)

 

Ztekucovadla pro keramické břečky

Při výrobě keramických hmot je výhodné vytvářet slévatelné kaly s vysokým obsahem sušiny. Výsledkem je dobrá homogenizace surovin.

Další výhoda tohoto způsobu zpracování spočívá v nižší spotřebě energie při mokrém mletí oproti suchému mletí. Ztekucovadla na bázi silikátů umožňují vyšší koncentraci při optimální viskozitě. Kromě toho je možné cíleně stanovit reologické vlastnosti.