Stavební průmysl

Silikáty jsou důležitou součástí mnoha materiálů používaných na stavbách. Slouží jako pojivo v barvách, zpevňují protipožární skla a zušlechťují betonové povrchy. Jsou používány při vrtných pracích v oblasti hornictví a inženýrských staveb, při zpevňování půdy a jako lepicí systémy.

 

Protipožární skla

Protipožární skla se skládají z vrstev skla a silikátu, které jsou uspořádané ve stylu sendvičové konstrukce. Silikátový roztok obsahuje přísady pro zvýšení flexibility. Je na povrchu skla usušen a poté uzavřen do ocelového rámu.

V případě požáru je žár mezivrstvou pohlcen. Tato mezivrstva obsahuje vázanou vodu. Zatímco teplota stoupá, voda v mezivrstvě se odpařuje. Vznikne pěnové sklo, které se rozpíná a izoluje. Vrchní vrstva skla v důsledku velkého žáru praskne. Pěnové vodní sklo drží úlomky pohromadě.

 

Barvy a omítky

Křemičitany draselné se jako pojivo v barvách díky procesu silicifikace (chemická reakce pojiva s podkladem) spojují s minerálními podklady. Podklad se přitom zpevní a vznikne trvalá chemická vazba mezi podkladem a nátěrem.

Download PDF (v angličtině)

 

Stavba lodí

Naše minerální lepidla SILACOLL jsou ohnivzdorná a tepelně stabilní a zároveň nabízejí vynikající přilnavost za mokra. Jsou proto ideální pro aplikace s přísnými předpisy, jako je námořní průmysl.

V rámci stavby lodí se naše lepidla SILACOLL 108, 118 a 158 certifikovaná IMO certifikátem používají k upevnění izolačních desek ke stěnám, stropům a větracím kanálům. SILACOLL umožňuje nejen rychlejší proces výstavby, ale také zajišťuje bezpečné pracovní prostředí bez vzniku jisker a kouře.

SILACOLL - Lehčí, rychlejší a bezpečnější stavba lodí.

Download PDF (v angličtině)

 

Ošetření a úprava betonu

Ošetření betonových povrchů silikáty zlepšuje vlastnosti betonu. Výrazně se zlepší zejména otěruvzdornost a chemická odolnost, což vede k delší životnosti podlahy.

Tekutý silikát pronikne do povrchu betonu a reaguje s volným vápníkem v betonu. Vznikne přitom CSH gel (kalcium-silikátový-hydrát), který vytvrdne a vytvoří uvnitř pórů betonu strukturu podobnou sklu. Pro toto použití jsou vhodné zejména lithium a vodní sklo draselno-lithné.

Download PDF (v němčině)

 

Zpevňování půdy

V oblasti inženýrských staveb musí základová půda odolávat těžkým stavebním strojům. Díky své pórovitosti je půda vodopropustná, a je tak nestabilní. Aby bylo možné pracovat bezpečně, musí být základová půda příslušně upravena.

Osvědčenou metodou je použití křemičitanu sodného jako zpevňovacího prostředku. Křemičitan sodný se spolu s tvrdidlem - pro urychlení procesu zpevnění - vstříkne do půdy. Na základě příslušného zředění a množství tvrdidla tak lze dosáhnout požadované stabilizace a izolace základové půdy.

Download PDF (v němčině)

 

Geopolymery

Geopolymery jsou vodné silikátové roztoky smíchané s reaktivními, minerálními plnivy. Jsou univerzálně použitelné jako minerální lepidla, minerální nátěry, pojiva pro vláknové kompozity nebo inovativní cement pro náhradu betonu. Jedna z velkých výhod geopolymerů spočívá v rychlosti jejich schnutí: při pokojové teplotě uschnou podle složení během několika minut nebo hodin. Při své výrobě vykazují geopolymery výrazně lepší bilanci CO2 než klasický portlandský cement, a jsou tak šetrnější k životnímu prostředí.

Vyvíjíme pro naše zákazníky individuální silikáty pro geopolymery, které můžeme přizpůsobit požadovaným fyzikálním a chemickým vlastnostem. Díky těmto vlastnostem mohou geopolymery v mnoha oblastech použití nahradit organické polymery, keramiku nebo cement.

 

Vrtné práce (hornictví a inženýrské stavby)

Křemičitany sodné a draselné se používají ke stabilizaci půdy při vrtných pracích. Odborníci rozlišují tři typy tekutých vrtných kapalin, které se liší zejména svou účinností při stabilizaci stěny vrtu, šetrností k životnímu prostředí a cenou:

  • kapaliny na bázi oleje (OBM = Oil Based Mud)
  • kapaliny na bázi vody (WBM = Water Based Mud)
  • kapaliny na bázi syntetických olejů (SBM = Synthetically Based Mud)

Z ekologických, ale i ekonomických důvodů se dnes od používání systémů na bázi oleje upouští. Použití křemičitanů sodných nebo draselných garantuje i v uvolněných vrstvách horniny stejné hodnoty stability, jakých je dosahováno pomocí systémů OBM. V mnoha oblastech je dokonce překonávají a kromě toho jsou ekologicky nezávadné.

Download PDF (v němčině)

 

Lepicí systémy

Lepidla SILACOLL jsou jednou z mnoha vynikajících inovací vyvinutých výzkumným oddělením firmy vanBaerle. Tato lepidla lepící na minerální bázi jsou žáruvzdorná a vyznačují se vynikající přilnavostí za mokra.

Lepidla SILACOLL jsou používána například ve stavebním průmyslu (k lepení izolačních desek na stropy a stěny) nebo při průmyslové výrobě protipožárních prvků.

Download PDF (v němčině)

 

Izolační desky

Křemičitany sodné nebo draselné se používají k výrobě žáruvzdorných izolačních desek z vermikulitu, perlitu nebo expandovaného grafitu. 

Inertní silikát se s materiálem a případně dodatečným tvrdidlem smíchá v homogenní hmotu. Tato směs se vylisuje ve formě a vytvrdí žárem.

 

Antikorozní barvy

Jako ochranu proti korozi označujeme opatření k potlačení (zpomalení) poškození většinou kovových materiálů kyslíkem a vodou. Jsou přitom používány dvě různé techniky:

  1. Pasivní ochrana proti korozi: povrch kovu se natře např. lakem, aby se zabránilo přístupu vody a kyslíku.
  2. Aktivní (katodická) ochrana proti korozi:Chráněný kov se pokryje vrstvou méně ušlechtilého kovu nebo se spojí s „obětovanou anodou“. Ke korozi tak sice dojde, ale místo chráněného materiálu bude poškozen „obětovaný kov“.

U zinkových povlaků vázaných silikáty působí obě techniky současně, a vytvářejí tak dvojitou ochranu.

Download PDF (v němčině)

 

Ztekucovadla pro keramické břečky

Při výrobě keramických hmot je výhodné vytvářet slévatelné kaly s vysokým obsahem sušiny. Výsledkem je dobrá homogenizace surovin.

Další výhoda tohoto způsobu zpracování spočívá v nižší spotřebě energie při mokrém mletí oproti suchému mletí. Ztekucovadla na bázi silikátů umožňují vyšší koncentraci při optimální viskozitě. Kromě toho je možné cíleně stanovit reologické vlastnosti.

Accept cookies from this site

This website uses cookies. You can find information on the type and purpose of the collected data in our data policy.

By continuing to browse this website, you agree to our use of cookies.